Domain Windows Server

DC NTP Saat sorunu

Active Directory sunucusu aynı zamanda bir NTP sunucusu rolü oynamaktadır. Dolayısı ile Active Directory sunucunun saati ne ise domain’e dahil olan istemcilerde aynı saat’e sahip olacaktır. Ancak bazı durumlarda saat karmaşası yaşayabilirsiniz. Bunu düzeltmek için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekecektir.

DC sunucusunun internet üzerinden zaman ayarlarını otomatik olarak yapılandırmak veya zaman sunucusu değiştirmek içi aşığıdaki komutları sırası ile CMD ekranına girmeniz yeterli olacaktır.

w32tm /config /manualpeerlist:pool.ntp.org,0x8 /syncfromflags:MANUAL
net stop w32time
net start w32time W32tm /resync